Tuệ Lạc

 • Augmenter la taille
 • Taille par défaut
 • Diminuer la taille
Home Sáng tác
Sáng tác
 • Nói chuyện thiền   ( 7 Articles )

   
  • Tác phẩm này xin đóng góp trong muôn một vào kho tàng văn hóa của dân tộc và quê hương Việt Nam.
  • Thân tặng những đạo hữu có chung hoài bảo phát huy và duy trì văn hoá Phật giáo.
  • Nguyện cầu cho dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi cảnh bế tắc, và nhân loại, chúng sanh đừng oan trái lẫn nhau, luôn sống trong hòa bình, no ấm, thịnh vượng.

.

phap-luan-01-120.jpg

TEXTE EN FRANCAIS