Tuệ Lạc

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille
Home Phiên dịch : Sử Thánh Nhân
Phiên dịch

Được dịch từ các Tạng kinh

moi 

Xin mời ghé xem:
-
"Kiều Trần Như và những Thánh Tăng khác" vừa được lên trang - tháng 08/2013
"Sử tích Thánh-Ni  Mahà Pajàpati GOTAMI"  vừa được lên trang - tháng 04/2013.


.

phap-luan-01-120.jpg

TEXTE EN FRANCAIS