Tuệ Lạc

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille
Home Phiên dịch : Sử Thánh Nhân Kiều Trần Như và những Thánh Tăng khác
Kiều Trần Như và những Thánh Tăng khác
Dịch và soạn xong ngày 14/05/2013. Nếu có chút công đức nào trong việc làm nầy, chúng tôi xin chia đều đến tất cả chúng sanh. Cầu cho ba cõi luôn luôn giảm dần cái khổ.
Cư sỉ Tuệ Lạc (Nguyễn Điều)
Filtrer par titres     Affichage # 
# Titre de l'article
1 Lời nói đầu
2 Thánh Tăng A-NHÃ KIỀU-TRẦN-NHƯ
3 Thánh tăng BHADDIYA
4 Thánh tăng VAPPA.
5 Thánh tăng MAHÀNÀMA.
6 Thánh tăng ASSAJI.
7 Thánh Tăng BHADDIYA
8 Thánh tăng MAHÀ KACCANA
9 Thánh Tăng BAKKULA
10 Thánh Tăng SIVALI
11 Thánh Tăng AṄGULIMALA (Vô Não)
12 Thánh tăng NAN-ĐÀ (Nanda)
13 Phụ lục 1: Hộ Pháp Mahà Nàma
14 Phụ lục 2:Sự tích ĐỀ-BÀ-ĐẠT-ĐA (Devadatta).
 

.

phap-luan-01-120.jpg

TEXTE EN FRANCAIS