Tuệ Lạc

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille
Home Phiên dịch : Sử Thánh Nhân Thập nữ Đại Thinh Văn Đệ tử Phật
Thập nữ Đại Thinh Văn Đệ tử Phật

Vài lời thưa

 Tôi hữu duyên “dịch và soạn” được một ít sách Phật học. Trong số đó, về phương diện “Sử tích” các vị Nam Đại Tông Đồ, (Sa-Môn và Cư Sĩ) của Phật Tổ Thích-Ca Mâu-Ni Cồ-Đàm (Săkya Munì Gotama), thì đã có các cuốn :

 

-Cuộc đời Đức Xá-Lợi-Phất (Sàrìputta),
-Lịch sử Đức Mục-Kiền-Liên (Mahà Moggallàna),
-Cuộc đời Thánh Tăng A-Nan-Đa (Ananda),
-Lịch sử Ngài A-Nậu-Lâu-Đà (Anuruddha),
-Gương lành Thánh Đại-Ca-Diếp (Mahà Kassapa),
-Sự tích Tu-Đà Cấp-Cô-Độc (Anàthapindika),
-Sự tích “Visàkhà” (đại tín nữ thời Phật). 

Tất cả những sách ấy đã góp mặt trong tủ sách Phật học từ lâu. 

Nay may mắn tìm được tài liệu nói về mười vị Nữ Đại Đệ Tử của đức Phật. Trong số đó, Thánh Ni Mahà Pajàpati Gotami (Tàu âm là Ma-Ha Ba-Xà-Ba-Đề Cồ-Đàm) nguyên là Đệ II hoàng hậu của vua Tịnh Phạn (Suddhodanaràjà). Bà là dì ruột của Thái tử Sĩ-Đạt-Ta (Siddhatta), hay Đức Phật. 

Thánh Ni đã có công nuôi dưỡng Thái tử Sĩ-Đạt-Ta, ngay từ khi chào đời được 7 ngày. Mẹ Thái tử, hoàng hậu Maya, sau khi lâm bồn, đã từ trần. Công đức của Mahà Pajàpati Gotami dĩ nhiên đối với Đức Phật rất thâm sâu. Và đương nhiên, đối với các thế hệ theo đạo giải thoát do Ngài để lại, sau nầy cũng rất đáng đề cao. 

Ngoài ra, sử tích của chín vị Nữ Đại Thinh Văn còn lại của đức Phật cũng phạm hạnh không kém, rất đáng cho mọi người đương thời, hay các thế hệ tu Phật sau nầy biết đến. Đó là các Thánh Ni Khema, Uppalavanna, Bhadda Kundalakesa, Patacara, Sundarì Nanda, Bhadda Kàpilàni, Kisa Gotàmì, Isidasi, và Sona. Cuộc đời của những vị nầy cũng quả thật là những bài học quí giá, xứng đáng cho chúng ta tra cứu, trong giáo lý giải thoát. 

Chúng tôi dịch và soạn ra tập sách nầy, cũng không ngoài lòng ngưỡng mộ, và với mục đích đó. -Nhất là để cho các thế hệ học Phật sau nầy có tài liệu, khi nghiên cứu những nhân vật lích sử trong Phật giáo, có liên quan đến Đấng Toàn Giác.

 Xin chia đều “hạnh phúc” dịch soạn đến toàn thể.

 Tuệ Lạc (NĐ).
 Paris, tháng 4/2013.

Filtrer par titres     Affichage # 
# Titre de l'article
1 Sử tích Đại Thánh Ni GOTAMI.
2 Thánh Ni KHEMA.
3 Thánh Ni Uppalavanna.
4 Thánh Ni BHADDA KUNDALAKESA.
5 Thánh Ni PATACARA.
6 Thánh Ni SUNDARÌ NANDA.
7 Thánh Ni Bhaddà KAPILÀNI.
8 Thánh Ni KISA GOTAMI.
9 Thánh Ni ISIDASI.
10 Thánh Ni SONA.
11 Phụ Lục :
12 Thơ đạo
 

.

phap-luan-01-120.jpg

TEXTE EN FRANCAIS