Tuệ Lạc

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille
Home Phiên dịch : Sử Thánh Nhân Sử tích Thánh-Ni Mahà Pajàpati GOTAMI
Sử tích Thánh-Ni Mahà Pajàpati GOTAMI

Vài lời thưa

 Tôi hữu duyên “dịch và soạn” được một ít sách Phật học. Trong số đó, về phương diện “Sử tích” các vị đại Tông Đồ, (Sa-Môn và Cư Sĩ) của Phật Tổ Thích-Ca Mâu-Ni Cồ-Đàm (Săkya Munì Gotama), thì đã có các cuốn :

 -Cuộc đời Đức Xá-Lợi-Phất (Sàrìputta),
-Lịch sử Đức Mục-Kiền-Liên (Mahà Moggallàna),
-Cuộc đời Thánh Tăng A-Nan-Đa (Ananda),
-Lịch sử Ngài A-Nậu-Lâu-Đà (Anuruddha),
-Gương lành Thánh Đại-Ca-Diếp (Mahà Kassapa),
-Sự tích Tu-Đà Cấp-Cô-Độc (Anàthapindika),
-Sự tích “Visàkhà” (đại tín nữ thời Phật).

 Tất cả những sách ấy đã góp mặt trong tủ sách Phật học từ lâu. 

Nay may mắn tìm được tài liệu nói về vị Nữ Tỳ-Kheo, Đại Đệ Tử số một của Phật, là Thánh Ni Mahà Pajàpati Gotami (Tàu âm là Ma-Ha Ba-Xà-Ba-Đề). Vị Thánh Ni nầy nguyên là Đệ II hoàng hậu của vua Tịnh Phạn (Suddhodanaràjà). Bà là dì ruột của Thái tử Sĩ-Đạt-Ta (Siddhatta), hay Đức Phật. 

Thánh Ni đã có công nuôi dưỡng Thái tử Sĩ-Đạt-Ta, ngay từ khi chào đời được 7 ngày. Hoàng hậu Maya, sau khi hạ sinh Thái tử, đã từ trần. Công đức của Bà dĩ nhiên đối với Đức Phật rất thâm sâu. Và dĩ nhiên, đối với các thế hệ theo đạo giải thoát do Ngài để lại, cũng rất đáng đề cao. 

Chúng tôi dịch và soạn tập sách mỏng nầy, cũng không ngoài lòng ngưỡng mộ, trong mục đích đó. -Nhất là để cho các thế hệ học Phật sau nầy biết đến những nhân vật có liên quan đến Đấng Toàn Giác. 

Xin chia đều “hạnh phúc” dịch soạn đến toàn thể. 

Tuệ Lạc (NĐ). Paris, tháng 4/2013.

Filtrer par titres     Affichage # 
# Titre de l'article
 

.

phap-luan-01-120.jpg

TEXTE EN FRANCAIS