Tuệ Lạc

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille
Home Biên soạn Giải tỏa thắc mắc của người học Phật
Giải tỏa thắc mắc của người học Phật

moi tháng 03/2013

bia-GIAI-TOA-THAC-MAC

la-bo-de

*Người tu Phật, học và hỏi với mục đích để soi sáng, giải tỏa tư tưởng, phá nghi, chứ không phải học và hỏi để tranh luận hơn thua, vì học và hỏi để soi sáng, giải nghi, thì kết quả sẽ giúp chúng ta hành động tự tin, giảm được tham sân si, tiến bộ, và giải thoát.

*Ngược lại, nếu gọi là “Phật tử”, mà học và hỏi để tranh luận hơn thua, biện bác đủ cách, cố áp đặt ý kiến riêng, thì sự học và hỏi ấy vốn từ lòng tham. Kết quả sẽ chỉ là gia tăng thắc mắc, gia tăng sân si, dẫn tới xung đột cá nhân lẫn cộng đồng, oan trái, sa đọa, và luân hồi ! 

Filtrer par titres     Affichage # 
# Titre de l'article
1 Vài lời thưa.
2 Đề tài tham luận
3 Câu hỏi thứ I
4 Câu hỏi thứ II
5 Câu hỏi thứ III
6 Câu hỏi thứ IV
7 Câu hỏi thứ V
8 Câu hỏi thứ VI
9 Câu hỏi thứ VII
10 Câu hỏi thứ VIII
11 Câu hỏi thứ IX
12 Phụ Lục.1
 

.

phap-luan-01-120.jpg

TEXTE EN FRANCAIS