Tuệ Lạc

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille
Home Biên soạn Khoa học và Tái sinh
Khoa học và Tái sinh

Tập sách nầy được biên soạn với mục đích chân thành cống hiến cho nền văn học đạo Phật và dân tộc Việt nam.

Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh được bình an, nhất là nhân loại đừng oan trái lẫn nhau.

Filtrer par titres     Affichage # 
# Titre de l'article
1 Vài lời nói đầu
2 Tiềm lực của tinh thần trong con người.
3 Tiềm lực « tái sinh » qua sự nghiên cứu não bộ.
4 Tiềm lực tinh thần qua từ trường vật lý
5 Quay lại Phật học
6 Tái sinh qua biệt nghiệp (cá nhân) và cộng nghiệp (xã hội).
7 Tái sinh không phải chỉ là kết quả của một kiếp sống
8 Lý nhân quả và ảnh hưởng văn hóa.
9 Quả lành có năm giác quan kỳ diệu.
10 Thay lời kết
11 Phụ lục I : TỨ ĐẠI “Siêu Việt”.
12 Phụ lục II : VÔ MINH TRONG NGŨ UẨN.
13 Phụ l ục III : TỨ VÔ LƯỢNG TÂM
14 Phụ lục IV : Nền tảng giáo lý Phật Ðà : Tứ Diệu Ðế
 

.

phap-luan-01-120.jpg

TEXTE EN FRANCAIS