Tuệ Lạc

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille
Home Phiên dịch : Sử Thánh Nhân Sự tích NỮ ĐẠI HỘ PHÁP VISÀKHÀ
Sự tích NỮ ĐẠI HỘ PHÁP VISÀKHÀ

Để tưởng nhớ hai Thánh Nhân Cư Sĩ,
Hai Đại Hộ Pháp thời Đức Phật.

***

Sau khi được hân hạnh giới thiệu đến chư đạo hữu bốn phương, 5 gương sáng của những Thánh Tăng Cao Đồ trong đạo Phật, xuyên qua các dịch phẩm :

*Gương lành Thánh Đại Ca Diếp (Mahàkassapa)
*Cuộc đời Đức Xá Lợi Phất (Sàrìputta)
*Lịch sử Đại Mục Kiền Liên (Mahà Moggallàna)
*Cuộc đời Ngài A-Nan- Đa (Ananda), và
*Cuộc đời Tôn giả A-Nậu-Lâu-Đà (Anuruddha),

Tiếp theo, chúng tôi hân hạnh gởi đến quí vị, 2 bản dịch nói về 2 Thánh Nhân Cư Sĩ (đệ tử tại gia của Phật). Đó là 2 vị đại hộ Pháp thời Thế Tôn còn tại tiền :

*Ông Tu-Đà Cấp Cô Độc (Sudattanàthapindika), và

*Bà Nguyệt Trang Đài (Visàkhà).

Muốn biết 2 cuộc đời ấy cao đẹp ra sao, kính mời quí vị thử đọc qua những trang sách nầy.

Và kính chúc quí vị thân tâm thường an lạc !

Tuệ Lạc (Nguyễn Điều)

23/05/2011.

Filtrer par titres     Affichage # 
# Titre de l'article
1 Vài lời thưa đầu.
2 GIA TỘC
3 THANH NIÊN VÀ LẤY CHỒNG
4 VẪN CÓ NGHỊCH CẢNH
5 NGƯỜI ĐÀN BÀ MẪU MỰC HỘ TRÌ TAM BẢO
6 VÌ VISÀKHÀ ĐỨC PHẬT NÓI PHÁP
7 TÊN HIỀN MẪU "MIGÀRA" TRONG VÀI BÀI PHÁP DÀI
8 TÊN VISÀKHÀ TÌM THẤY TRONG TẠNG LUẬT
9 TÊN VISÀKHÀ TÌM THẤY TRONG TẠNG LUẬT
 

.

phap-luan-01-120.jpg

TEXTE EN FRANCAIS