Tuệ Lạc

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille
Home Phiên dịch : Sử Thánh Nhân Sự tích TU ÐÀ CẤP CÔ ÐỘC (Sudatta Anàthapindika),
Sự tích TU ÐÀ CẤP CÔ ÐỘC (Sudatta Anàthapindika),
Để tưởng nhớ hai Thánh Nhân Cư Sĩ,
Hai Đại Hộ Pháp thời Đức Phật.
***
Sau khi được hân hạnh giới thiệu đến chư đạo hữu bốn phương, 5 gương sáng của những Thánh Tăng Cao Đồ trong đạo Phật, xuyên qua các dịch phẩm :

*Gương lành Thánh Đại Ca Diếp (Mahàkassapa)
*Cuộc đời Đức Xá Lợi Phất (Sàrìputta)
*Lịch sử Đại Mục Kiền Liên (Mahà Moggallàna)
*Cuộc đời Ngài A-Nan- Đa (Ananda), và
*Cuộc đời Tôn giả A-Nậu-Lâu-Đà (Anuruddha),
 
Tiếp theo, chúng tôi hân hạnh gởi đến quí vị, 2 bản dịch nói về 2 Thánh Nhân Cư Sĩ (đệ tử tại gia của Phật). Đó là 2 vị đại hộ Pháp thời Thế Tôn còn tại tiền :
*Ông Tu-Đà Cấp Cô Độc (Sudattanàthapindika),
*Bà Nguyệt Trang Đài (Visàkhà).
Muốn biết 2 cuộc đời ấy cao đẹp ra sao, kính mời quí vị thử đọc qua những trang sách nầy.
Và kính chúc quí vị thân tâm thường an lạc !
Tuệ Lạc (Nguyễn Điều)
23/05/2011.
Filtrer par titres     Affichage # 
# Titre de l'article
1 Ðề Bạt
2 Lời Nói Ðầu
3 1- TU ÐÀ CẤP CÔ ÐỘC GẶP PHẬT VÀ TRỞ THÀNH MÔN ÐỒ
4 TU ÐÀ CẤP CÔ ÐỘC MỘT ÐẠI HỘ PHÁP
5 GIA QUYẾN CỦA SUDATTA ANĀTHAPINDIKA
6 TU ÐÀ CẤP CÔ ÐỘC TIẾP ÐỘ GIA NHÂN VÀ BẠN HỮU
7 NHỮNG BÀI PHÁP PHẬT THUYẾT CHO TU ÐÀ CẤP CÔ ÐỘC
8 ÐOẠN CHÓT CUỘC ÐỜI...
 

.

phap-luan-01-120.jpg

TEXTE EN FRANCAIS