Tuệ Lạc

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille
Home Phiên dịch : Sử Thánh Nhân Cuộc đời Ngài A-Nậu-Lâu-Đà (Anuruddha)
Cuộc đời Ngài A-Nậu-Lâu-Đà (Anuruddha)
undefined
Filtrer par titres     Affichage # 
# Titre de l'article
1 Lời nói đầu
2 Danh xưng ANURUDDHA
3 A NẬU LÂU ÐÀ TIẾN LÊN THÁNH PHẨM A LA HÁN
4 A NẬU LÂU ÐÀ VÀ NỮ PHÁI.
5 GIẢI ÐÁP THẮC MẮC VÀ VA CHẠM CỦA SA-MÔN A NẬU LÂU ÐÀ
 

.

phap-luan-01-120.jpg

TEXTE EN FRANCAIS