Tuệ Lạc

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille
Home Nhạc đạo

Nhạc đạo

Mái chùa


Bài thơ nầy đã được nhạc sĩ Văn Tấn Phát phổ nhạc,
nhân kỷ niệm Phật Đản năm 2007.

Tiếng kinh là tiếng cha già,
Tiếng chuông là giọng mẹ : “à… ơi…” ru.
Cửa thiền sớm tối công phu,
Là nơi tâm Việt ngàn thu vuông tròn.
***
Gần chùa, gần nước, gần non.
Gần đàn con Việt vui buồn có nhau.
Xa chùa khắc khoải niềm đau…
Con thuyền tách bến… trước sau lạc loài.
***
Mái chùa che chở giống nòi,
Qua bao suy thịnh, giòng đời đục trong.
Vẫn như kiếp bướm xoay vòng…
Chui ra cái kén, vào trong con tằm.
***
Rồi bay khắp cõi tịnh tâm…
Tìm hương nhụy của hàng trăm hoa lành.
Góp từng vị mật rừng xanh,
Nuôi tâm, dưỡng tánh, để thành kiếp sau.
***
Bến bờ hướng đến là đâu
Phải chăng là cõi Việt màu sắc không !
       
      T.L. - Paris 08/07/2003

NHAC-mai-chua


 

Nhặt lá Bồ Đề

Bài thơ nầy đã được phổ nhạc,

 

Tôi đi nhặt lá Bồ Ðề,
Treo lên để nhớ lối về của tâm.
Mỗi chiều nghe tiếng chuông ngân,
Loang đi như dẫn xa dần bến mê…
***
Chợt trong tỉnh thức ê chề,
Thấy mình vẫn đứng bên lề hiện sinh :
Có đài sen trắng lung linh,
Lại không gì cả, giật mình ngẩn ngơ...
***
Có không, không có, hai bờ :
Bến không, bến có, bến mơ kéo dài...
Nụ sen chín cánh lạc loài,
Vương lên để bước ra ngoài trần gian.
***
Bồ Ðề như chiếc cầu ngang,
Bắt qua văn tự bao hàng chữ “Như”:
Như không, như có, như từ...[1]
Như lìa tâm cảnh thì “như” mới tròn !
                 T.L. - Paris, 06/07/2003
NHAC-nhat-la-do-de

Cúng dường Phật Đản

Bài thơ nầy đã được phổ nhạc,

Tôi nguyện làm cây nến
Thắp vào đêm Đản Sinh
Rằm tháng Tư thánh thiện
Để thấy Phật “bên” mình.
***
Thấy Phật trong tâm tưởng
Thấy Phật trên tòa sen
Thấy Phật vô hình tướng
Ngài như ánh linh đèn.
***
Tim đèn không là Phật
Ngọn lửa chẳng phải Ngài
Bình dầu, duyên hợp vật
Tin vào đó… mơ ngay !
***
Phật, không trong cõi
Phật, trong cõi không
Hiểu Phật thì nhận rõ
Chưa hiểu, tìm hoài công.
***
Tâm trong thân, Phật có[2]
Tâm ngoài thân, Phật không
Biết mình qua hơi thở
Thực tại, chỗ dung thông.
***
Dung thông là lạc trú
Chẳng đến cũng chẳng đi
Không xa, gần, thiếu, đủ
Phật có khắp ba thì.
***
Ngày Đản Sinh nhớ Phật
Ngài ở đó, chẳng xa
Như hai vầng nguyệt nhật
Soi khắp cõi ta bà.
***
Phật như tánh nước mát
Phật như mặt đất hiền
Phật, như hỏa tịnh lạc
Tam muội, ấm vô biên…
***
Chân tuệ quang, Phật hiện
Giả tuệ quang, Phật đi
Động tâm, duyên nghiệp biến
Tịnh tâm diệu giác tri.
 
                                         TL                                    
                                           (23/04/2006)
NHAC-cung-duong-phat-danMise à jour le Samedi, 05 Novembre 2011 15:53  

.

phap-luan-01-120.jpg

TEXTE EN FRANCAIS