Tuệ Lạc

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille
Home Tại Mỹ quốc, Úc, Pháp...

Tại Mỹ quốc, Úc, Pháp ...


design-a0104_redimensionner

Hình số 4

Cư sĩ Tuệ Lạc tham dự 2 ngày GIỚI ĐÀN, nhằm thụ phong «Cư Sĩ Hoằng Pháp» cho một nhóm cư sĩ người Mỹ, tại Hoa Kỳ (năm 2015).
Hình chụp với HòaThượng Bổn Sư Đầu Đàn, và chư Tăng Ni chứng minh.
Người cao lớn, mặc áo màu nâu, là một cư sĩ hoằng pháp (người Mỹ) đã thọ giới.design-a0109_redimensionner
Hình số 9

Cs.Tuệ Lạc trong chuyến du thuyết về Phật học,
đã ghé thăm ĐỀN KỶ NIỆM chiến sĩ trận vong tại Úc Châu.design-a0131_redimensionner

Hình số 31

Cs.Tuệ lạc và một thành viên da đen,
trong cuộc «du hành hội thảo» về XÃ HỘI DÂN SỰ
(Voyage séminaire sur La Société civile),
theo tinh thần Phật giáo,
được tổ chức gần biên giới hai nước Pháp và Thụy Sĩ.

 

.

phap-luan-01-120.jpg

TEXTE EN FRANCAIS