Tuệ Lạc

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille
Home Sưu tầm từ ngữ Phật học

Bản hướng dẫn TÊN và Ý NGHĨA

BẢN HƯỚNG DẪN

Cách dùng TÊN và Ý NGHĨA

 

CÁC VĂN KIỆN THUỘC VĂN PHÒNG

VIỆN TĂNG THỐNG PHẬT GIÁO.

 
1-  GIÁO CHỈ : Dùng để chỉ thị, bổ nhiệm, thuyên chuyển nhân sự.
2-  HUẤN DỤ : Dùng để cảnh cáo, khiển trách nhẹ, nghiêm khắc hòa giải và dạy dỗ, khi có xung đột, tranh chấp.
3-  THÔNG BẠCH : Dùng để thông báo các quyết định, hay đường lối của Viện Tăng Thống.
4-  GIÁO TỪ : Dùng để ban bố ý kiến của vị Tăng Thống trước công chúng, bao gồm những người theo đạo Phật hay không theo đạo Phật.
5-  ĐẠO TỪ : Dùng để ban bố ý kiến của vị Tăng Thống, trước công chúng theo đạo Phật.
6-  GIÁO LỆNH : Dùng để trừng phạt khi có chức sắc Phật Giáo  phạm lỗi.
 
*Chú ý : Phật Giáo ít dùng GIÁO LỆNH, vì Phật giáo lấy sự tự nguyên phục thiện, hay sám hối, để làm tiêu chuẩn sửa mình. Phật giáo không không áp đặt quyền lực, như thế gian.
-Thay vào đó, Phật giáo dùng HUẤN DỤ thay cho GIÁO LỆNH.
   
(Tuệ Lạc ghi)
 

.

phap-luan-01-120.jpg

TEXTE EN FRANCAIS