Tuệ Lạc

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille
Home Pháp thoại

Pháp thoại trên Paltalk

1°.

Ngày 06/11/2004: LÝ NHÂN QUẢ

   - Lời giới thiệu    

     - Pháp thoại        

 2°.

  Ngày 04/12/2004: QUẢ LÀNH CÓ 5 GIÁC QUAN (1)

    - Lời giới thiệu    

    - Pháp thoại        

 3°.

  Ngày 15/01/2005: QUẢ LÀNH CÓ 5 GIÁC QUAN (2)

    - Lời giới thiệu    

    - Pháp thoại        

 4°.

  Ngày 19/02/2005: PHÚC ĐỨC (1)

    - Lời giới thiệu   

    - Pháp thoại        

 5°.

  Ngày 02/04/2005: PHÚC ĐỨC (2)

    - Lời giới thiệu   

    - Pháp thoại       

 6°.

  Ngày 14/05/2005: TA LÀ NƠI NƯƠNG NHỜ CỦA TA

    - Lời giới thiệu   

    - Pháp thoại       

7°.

  Ngày 30/07/2005: Ý NGHĨA BÁO HIẾU

    - Lời giới thiệu   

    - Pháp thoại        .

    - Thư giản          

    - Vấn đáp           

 8°.

  Ngày 22/10/2005: Ý NGHĨA DANH TỪ PHẬT TỬ VÀ TỨ VÔ LƯỢNG TÂM

    - Lời giới thiệu   

    - Pháp thoại       

    - Thư giản          

    - Vấn đáp           


Mise à jour le Samedi, 10 Septembre 2011 21:07  

.

phap-luan-01-120.jpg

TEXTE EN FRANCAIS