Tuệ Lạc

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille
Home Tiểu sử

Tiểu sử

  Tiểu sử người gánh vác website nầy.

Soạn giả và tác giả TUỆ LẠC (Nguyễn Điều) sinh năm 1941 tại Bình Định, Việt Nam.

Ông đã có nhiều năm tòng học môn cổ ngữ PàlìSanskrit cùng Triết Học Phật Giáo tại Đại Học Viện Nalanda (Magadh Universisy).

Trước năm 1973 ông là cựu sinh viên nội trú ngành Archaeology (Khảo Cổ Học) tại Patna University, tiểu bang Bihar, Ấn Độ.

 

Ông học chữ Pàlì và Phật Pháp từ 15 tuổi tại 2 Phật Học Viện
PHỔ MINH và PHÁP QUANG, trước khi du học.

 

***

Những sách đã được ông thực hiện gồm :

 

1 - Cuộc đời đức Xá-Lợi-Phất (dịch).

2 - Lịch sử đức Mục-Kiền-Liên (dịch).

3 - Cuộc đời Thánh tăng A-Nan-Ðà (dịch).

4 - Lịch sử ngài A-Nậu-Lâu-Ðà (hay A-Na-Luật) (dịch).

5 - Gương lành thánh Ðại-Ca-Diếp (dịch).

6 - Sự tích Tu-Ðà Cấp-Cô-Ðộc (Anàthapindika) (dịch)

7 - Sự tích “Visàkhà” (Đại tín nữ thời Phật) (dịch).

8 - Kinh Giải Bệnh (Girimànandàsutra) (dịch).

9 - Hướng Thiện Và Hành Trang (tiểu luận).

10 - Nói Chuyện Thiền (truyện chủ đề Phật giáo, sáng tác)

11 - Triết Học Luân Lý trong Phật Giáo (soạn).

12 - Phật Giáo Nói Gì Sau Khi Chết (dịch).

13 - Khoa Học và Sự Tái Sinh Theo Nhà Phật (soạn)

14 - Phật Giáo Nguyên Thủy và Thuyết Nghiệp Quả (soạn).

15 - Những ý thiền hóa thành thơ (sáng tác, có phổ nhạc).

16 - Góp nhặt pháp thoại (biên soạn).

17 - Thất Bồ đề phần (biên soạn).

 

Trao đổi Phật Học, xin liên lạc về : M .Nguyễn G. (Apt..332)

18 F rue G. Monmousseau  94200 Ivry Sur Seine, France. Tél: (+33) 01.46.58.97.79

Mise à jour le Mardi, 28 Juin 2011 13:12  

.

phap-luan-01-120.jpg

TEXTE EN FRANCAIS